ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, 14/18 in 69/19; v nadaljevanju ZJN-3) objavljamo seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022) in katerih vrednost:                                                                                                                                                    

 - za blago in storitve je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 20.000 EUR brez DDV;

- za gradnje je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 40.000 brez DDV.

Dokument je na voljo tukaj - Seznam javnih naročil za leto 2022

Zavod Energetska Agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo je meseca Novembra, tik pred vstopom v novo leto, pričel z izvajanjem novega projekta H2MA (Green Hydrogen Mobility for Alpine Region Transportation), ki je bil v okviru prvega klica programa Interreg Alpine Space, odobren v tekočem večletnem finančnem obdobju 2021-2027.

Projekt H2MA združuje 11 partnerjev iz vseh 5 evropskih držav programa Interreg Alpine Space (Slovenija, Italija, Nemčija, Francija in Avstrija), KSSENA pa vrši vlogo vodilnega projektnega partnerja. Projekt je bil odobren pod programsko prioriteto »Carbon neutral and resource sensitive Alpine region« in bo trajal 36 mesecev, vse do konca meseca oktobra, leta 2025.

Partnerji projekta VR versus Climate Change (Virtual Reality based educational approach in tackling of Climate Change), financiranega pod programom Erasmus+, smo se zbrali v Ludbregu na Hrvaškem, kjer je potekal že 3. projektni sestanek. Poseben poudarek je bil o uspešnosti delovanja in uporabe očal za virtualno resničnost. Podjetje Lucera iz Hrvaške, ki je zadolženo za ta del projekta, nam je zagotovilo, da bo do izvedbe šolskega tekmovanja pripravilo in posredovalo izboljšano različico programa. Prav tako smo pregledali tudi dosedanje delo na projektu in dorekli, kakšne zadolžitve ima posamezen partner projekta.