ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA) je 17. maja 2024 z otvoritvenim dogodkom seznanil javnost o pričetku delovanja svetovalne pisarne kontaktne točke Borzen za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (OVE).

Novo svetovalno pisarno, ki se nahaja na naslovu Koroška cesta 37a Velenje, v prostorih Zavoda KSSENA, lahko obiščejo vsi, ki načrtujejo postavitev naprave za proizvodnjo in/ali hranjenje energije iz obnovljivih virov in potrebujejo podporo pri izvedbi projekta oziroma usmerjanje v postopkih pridobivanja vseh potrebnih soglasij in dovoljenj ali informacije o finančnih virih.

Upravljanje z energijo zahteva celosten pristop, ki temelji na iznajdljivosti,  inovacijah in prilagodljivosti. Zato v mesecu maju v družbi Borzen, slovenskem operaterju trga z elektriko, v sklopu njihove blagovne znamke Trajnostna energija pripravljajo serijo spletnih seminarjev za javni sektor, energetsko intenzivna podjetja in prebivalstvo.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, 14/18 in 69/19; v nadaljevanju ZJN-3) objavljamo seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto (od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023) in katerih vrednost:                                                                                                                                                    

 - za blago in storitve je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 20.000 EUR brez DDV;

- za gradnje je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 40.000 brez DDV.

Dokument je na voljo tukaj.

 

V petek, 2. februarja, je na OŠ Gorica potekala zaključna konferenca projekta. Ta dogodek je imel transnacionalni značaj zaradi prisotnosti predstavnikov iz Grčije (online), Hrvaške in Severne Makedonije. Odgovorni partner za organizacijo tega dogodka je bila KSSENA kot odgovorni partner za diseminacijske aktivnosti v Sloveniji.