ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Objavljen je mednarodni razpis za sofinanciranje razvoja novih rešitev s katerimi bo omogočena energetska samooskrba stavb iz OVE! Razpis se izvaja v okviru projekta procuRE (Pre-commercial Procurement of Breakthrough Solutions for 100% Renewable Energy Supply in Buildings) pod programom obzorje 2020.

 

Predmet razpisa je predkomercialno javno naročilo (ang. pre-commercial procurement) za storitve na področju raziskav, razvoja in preizkušanja novih rešitev za reševanje skupnega izziva: 100% samooskrba z energijo iz obnovljivih virov v obstoječih javnih stavbah. Primarni cilj razpisa je vzpostavitev inovativnih pristopov za energetsko prenovo obstoječih stavb in validacija le-teh na izbranih demonstracijskih (pilotnih) stavbah. Pilotne stavbe so locirane v šestih mestih v Nemčiji, na Portugalskem, v Sloveniji, Španiji, Turčiji in Izraelu (Nürnberg, Vila Nova de Gaia, Velenje, Barcelona, Istanbul, Eilat), skupina naročnikov pa skupaj upravlja več kot  21 000 stavb. V sklopu razpisa je zagotovljenih 7,68 milijona EUR nepovratnih sredstev, dolgoročni cilj pa je uporaba razvitih pristopov oz. »paketov za prenovo« pri energetski prenovi večjega števila stavb obstoječega fonda.

Več informacij:

Razpisna dokumentacija za prenos (15 MB), ključna dokumenta sta:

  • TD1: Zahtevek za oddajo ponudbe ang. ”Request for Tender” (pogoji, pričakovani rezultati, postopek)
  • TD2: Povzetek skupnega iziva ang. ”Challenge Brief” (podrobne informacije o vsebini in elementih ponudbe)
  • Povzetek postopka in glavne informacije na spletni strani.

Dodatne informacije o postopku in dogodkih:

V minulem tednu so se predstavniki Mestne občine Velenje na čelu z županom Petrom Dermolom, direktorjem občinske uprave mag. Iztokom Morijem in direktorjem Zavoda KSSENA Boštjanom Krajncem, mudili v Ukrajini kjer so obiskali pomembno strateško energetsko lokacijo, mesto Višgorod in prestolnico Ukrajine, mesto Kijev, kjer so se seznanili s sodobnimi praksami izvajanja ukrepov energetske učinkovitosti ter tehnologijami za varčevanje z viri energije (tudi alternativnimi). Obisk je potekal v okviru projekta DeCarb, ki ga izvaja Zavod Kssena, podpira pa ga tudi nemška organizacija za mednarodno sodelovanje. Srečanje je koordiniralo tudi Veleposlaništvo Slovenije v Kijevu pod vodstvo veleposlanika Tomaža Mencina.

 Spoštovani,

v okviru projekta ENTRAIN Vam predstavljamo novo, 5. številko projektnega glasila

V  letu 2019 je Zavod Energetska Agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA), poleg drugih projektov, pričela tudi s projektom ENTRAIN, ki je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa. Glavni cilji projekta so: spodbujanje strukturnega sodelovanja med javnimi organi in ključnimi deležniki, razširitev znanja za sistematično, celostno in učinkovito načrtovanje majhnih sistemov za daljinsko ogrevanje v 5 ciljnih regijah (IT, DE, HR, SL, PL), ki temeljijo na obnovljivih virih toplote. Končni rezultat bo pripomogel k zmanjšanju emisij CO₂ in rabe fosilnih goriv, kar bo pozitivno vplivalo na kakovost lokalnega zraka in socialno-ekonomske koristi za lokalne skupnosti.

Več informacij o projektu ENTRAIN najdete na spletni strani ali na socialnem omrežju Twitter.