ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

 

 Udeležite se brezplačnih webinarjev s področja upravljanja z energijo v javnem sektorju, kjer se boste seznanili z:

  • energetskimi pregledi, energetskim knjigovodstvom in energetsko učinkovitostjo v javnem sektorju
  • delovanjem sistemov na področju OVE in URE

Prijava:

Spletni seminarji so brezplačni, vendar je prijava obvezna

Dodatne informacije:

Dan pred dogodkom vam bomo na elektronski naslov, podan ob prijavi, poslali povezavo do webinarja.    

Usposabljanje je organizirano kot del stalnega poklicnega usposabljanja v skladu s 6. členom Zakona o arhitekturi in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), da se morajo pooblaščeni inženirji na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati. Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Tretje izobraževanje učiteljev je potekalo v mestu Kochani med 5. in 9. septembrom. 

Gostiteljica tretjega izobraževanja projekta Erasmus+ je bila tokrat Severna Makedonija. V mestu Kochani smo se skupaj z učitelji iz Slovenije in drugimi projektnimi partnerji iz Hrvaške, Grčije in Makedonije udeležili izobraževanja na temo podnebnih sprememb.

Dvodnevna delavnica na temo obvladovanja managementa tveganja pri načrtovanju razogljičenja in prožnega prehoda s pomočjo energetskega državljanstva v regijah med procesom prestrukturiranja, Velenje, september 2022

V preteklem tednu so se partnerji projekta DeCarb mudili v Šaleški dolini, kjer je na temo obvladovanja managementa tveganja pri načrtovanju regionalnega razogljičenja in prožnega prehoda s pomočjo energetskega državljanstva, v torek 20.9.2022 in v sredo 21.9.2022 potekala dvodnevna hibridna delavnica.