ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Z veseljem vas obveščamo o priložnosti za sodelovanje v procesu pred komercialnega javnega naročila, ki se izvaja v okviru mednarodnega projekta CircularPSP - Public Service Platforms for Circular, Innovative and Resilient Municipalities through PCP (program Horizon Europe).

V sklopu projekta bo na voljo do 5.640.000,00 EUR za raziskave in razvoj digitalnih rešitev za spodbujanje krožnega gospodarstva. Vaše podjetje smo na podlagi obstoječih referenc in razvojnih kapacitet prepoznali kot odličnega kandidata za uspešno prijavo ter reševanje tehničnih izzivov, ki jih predstavlja uvajanje principov krožnega gospodarstva.

 

Sodelovanje vam poleg pridobitve nepovratnih sredstev ponuja tudi možnost razvoja komercialnega produkta za katerega ohranite intelektualne pravice ter priložnost validacije razvitih rešitev na trgu skupine naročnikov (mesta in občine), ki v osmih državah združuje 55 milijonov prebivalcev. Prav tako vam je omogočena odlična prepoznavnost ter priložnosti za nova sodelovanja s podjetij iz mednarodnega okolja (pristop vašega podjetja kot samostojnega ponudnika ali člana konzorcija ponudnikov) in izkoristek številnih dolgoročnih razvojnih potencialov, ki iz tega izhajajo.

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje vas vljudno vabimo k udeležbi na spletnem dogodku OMC (Open Market Consulation) na katerem boste lahko pridobili več informacij. Dogodek se bo izvedel v četrtek, 18.05.2023 preko videokonferenčno orodje Zoom. Dogodek je brezplačen, potrebna je zgolj registracija. Več informacij o registraciji in dnevnem redu dogodka je na voljo na povezavi https://skupnostobcin.si/dogodek/posvetovanje-na-prostem-trgu/.

Za informacij o projektu obiščite uradno spletno stran projekta na naslovu  Circular-PSP - Home (circularpsp.eu).

 

                  

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, 14/18 in 69/19; v nadaljevanju ZJN-3) objavljamo seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022) in katerih vrednost:                                                                                                                                                    

 - za blago in storitve je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 20.000 EUR brez DDV;

- za gradnje je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 40.000 brez DDV.

Dokument je na voljo tukaj - Seznam javnih naročil za leto 2022

Zavod Energetska Agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo je meseca Novembra, tik pred vstopom v novo leto, pričel z izvajanjem novega projekta H2MA (Green Hydrogen Mobility for Alpine Region Transportation), ki je bil v okviru prvega klica programa Interreg Alpine Space, odobren v tekočem večletnem finančnem obdobju 2021-2027.

Projekt H2MA združuje 11 partnerjev iz vseh 5 evropskih držav programa Interreg Alpine Space (Slovenija, Italija, Nemčija, Francija in Avstrija), KSSENA pa vrši vlogo vodilnega projektnega partnerja. Projekt je bil odobren pod programsko prioriteto »Carbon neutral and resource sensitive Alpine region« in bo trajal 36 mesecev, vse do konca meseca oktobra, leta 2025.