ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Samostojna svetovalka za energijo, ki je na Zavodu KSSENA zaposlena od leta 2015. Glavno področje je delo na evropskih projektih, kjer je uspešno koordinirala in implemetirala že več projektov in sodelovala pri pripravi dokumentacije za prijavo na mednarodne razpise. Zadolžena za organizacijo strokovnih energetskih ekskurzij za tuje in domače delegacije ter pripravo drugih dogodkov in konferenc, saj si je v preteklosti nabrala veliko mednarodnih izkušenj. Sodeluje in nudi podporo pri energetskem menedžmentu ter pripravi strateških dokumentov na področju URE in OVE (REK, LEK, SEAP) ter pripravlja različne študije in analize s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Vodstvo

Boštjan Krajnc

Direktor

T: +386 (0)3 8961 520

Vodstvo

Sašo Mozgan

Namestnik direktorja

T:+386 (0)3 8961 524

Projektno delo in energetski menedžment

Niko Natek

dipl. inž. ener.

T: +386 (0)3 8961 521

Nejc Jurko

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 183

Lidija Stvarnik

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 525

Živa Majerič Vovk

univ. dipl. rus. in prof. zgo.

T: +386 (0)59 099 181

Hana Kolenc

dipl. inž. grad.

T: +386 (0)59 099 182

Ines Ahmić

mag. inž. grad.

T: +386 (0)3 8961 521

Emina Bećić

dipl.ekon.

T: +386 59 099 180

Matevž Šilc

dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 182