ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Na Energetski agenciji KSSENA je zaposlena od leta 2018. Njeno področje dela je izvajanje evropskih projektov na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Na področju energetskega menedžmenta vodi energetsko knjigovodstvo za Mestno občino Velenje, Mestno občino Celje ter Občino Nazarje. Sodeluje tudi pri izdelavi lokalnih energetskih konceptov.

Vodstvo

Boštjan Krajnc

Direktor

T: +386 (0)3 8961 520

Vodstvo

Sašo Mozgan

Namestnik direktorja

T:+386 (0)3 8961 524

Projektno delo in energetski menedžment

Niko Natek

dipl. inž. ener.

T: +386 (0)3 8961 521

Nejc Jurko

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 183

Lidija Stvarnik

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 525

Živa Majerič Vovk

univ. dipl. rus. in prof. zgo.

T: +386 (0)59 099 181

Hana Kolenc

dipl. inž. grad.

T: +386 (0)59 099 182

Ines Ahmić

mag. inž. grad.

T: +386 (0)3 8961 521

Emina Bećić

dipl.ekon.

T: +386 59 099 180

Matevž Šilc

dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 182