ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Funkcijo samostojnega svetovalca za energijo na Energetski agenciji KSSENA opravlja od leta 2009. Njegovo delovno področje je osredotočeno na učinkovito rabo energije, uporabo obnovljivih virov energije, zmanjševanje emisij ter trajnostni energetski razvoj. Sodeluje pri izvajanju energetskega menedžmenta za lokalne skupnosti in izvaja pripravo strateških in strokovnih podlag in dokumentov, kot so razširjeni in poenostavljeni energetski pregledi, dokumenti identifikacije investicijskega projekta ter analiza gradbene fizike za stavbe za namen prijave na nacionalne razpise za energetsko sanacijo stavb. Pripravlja in izdeluje energetske izkaznice, njegovo delo pa je usmerjeno tudi v evropske projekte in vključuje svetovanje in tehnično podporo. Od leta 2013 je vključen v Svet Zavoda KSSENA kot predstavnik zaposlenih.

Vodstvo

Boštjan Krajnc

Direktor

T: +386 (0)3 8961 520

Vodstvo

Sašo Mozgan

Namestnik direktorja

T:+386 (0)3 8961 524

Projektno delo in energetski menedžment

Niko Natek

dipl. inž. ener.

T: +386 (0)3 8961 521

Nejc Jurko

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 183

Lidija Stvarnik

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 525

Živa Majerič Vovk

univ. dipl. rus. in prof. zgo.

T: +386 (0)59 099 181

Hana Kolenc

dipl. inž. grad.

T: +386 (0)59 099 182

Ines Ahmić

mag. inž. grad.

T: +386 (0)3 8961 521

Emina Bećić

dipl.ekon.

T: +386 59 099 180

Matevž Šilc

dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 182