ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Na Energetski agenciji KSSENA zaposlen od leta 2013, kjer je bil sprva zadolžen za podporo pri izvedbi energetskih pregledov ter izvajanju ciljnega spremljanja rabe energije v stavbah. V letu 2014 je prevzel dodatne zadolžitve na področju komunikacije in sodelovanja s partnerskimi organizacijami, iskanja primernih razpisov financiranja ter priprave in izvedbe projektov. V sklopu aktivnosti izvedenih projektov je med drugim pridobil izkušnje s področja celovite energetske analitike stavb in opreme, samostojne organizacije in vodenja usposabljanj, organizacije dogodkov, koordinacije operativnih in finančnih tokov projektov ter delovanja v mednarodnem okolju.

Vodstvo

Boštjan Krajnc

Direktor

T: +386 (0)3 8961 520

Vodstvo

Sašo Mozgan

Namestnik direktorja

T:+386 (0)3 8961 524

Projektno delo in energetski menedžment

Niko Natek

dipl. inž. ener.

T: +386 (0)3 8961 521

Nejc Jurko

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 183

Lidija Stvarnik

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 525

Živa Majerič Vovk

univ. dipl. rus. in prof. zgo.

T: +386 (0)59 099 181

Hana Kolenc

dipl. inž. grad.

T: +386 (0)59 099 182

Ines Ahmić

mag. inž. grad.

T: +386 (0)3 8961 521

Emina Bećić

dipl.ekon.

T: +386 59 099 180

Matevž Šilc

dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 182