ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Na Energetski agenciji KSSENA je zadolžen za pripravo investicijske dokumentacije in vodenje mednarodnih projektov. Sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri pripravi projektov, iskanju optimalnih stroškovno učinkovitih rešitev in ustreznih virov financiranja. Poleg tega svetuje pri oblikovanju ustreznih strategij za razvoj obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, skrbi za pripravo projektnih predlogov in je vključen v iskanje novih možnosti za mednarodno sodelovanje zavoda.

Vodstvo

Boštjan Krajnc

Direktor

T: +386 (0)3 8961 520

Vodstvo

Sašo Mozgan

Namestnik direktorja

T:+386 (0)3 8961 524

Projektno delo in energetski menedžment

Niko Natek

dipl. inž. ener.

T: +386 (0)3 8961 521

Nejc Jurko

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 183

Lidija Stvarnik

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 525

Živa Majerič Vovk

univ. dipl. rus. in prof. zgo.

T: +386 (0)59 099 181

Hana Kolenc

dipl. inž. grad.

T: +386 (0)59 099 182

Ines Ahmić

mag. inž. grad.

T: +386 (0)3 8961 521

Emina Bećić

dipl.ekon.

T: +386 59 099 180

Matevž Šilc

dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 182