ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Finančnik

Na Energetski agenciji KSSENA zaposlena že od leta 2009, od leta 2015 pa opravlja funkcijo finančnika. Skrbi za administrativne aktivnosti in vodenje evidence stroškov znotraj poslovanja zavoda. Prav tako pripravlja finančne projekcije in načrte v okviru nacionalnih in mednarodnih programov ter sodeluje pri pripravi poročil evropskih projektov. Skrbi za delovanje in pripravo dokumentacije znotraj Sveta zavoda KSSENA.

Vodstvo

Boštjan Krajnc

Direktor

T: +386 (0)3 8961 520

Vodstvo

Sašo Mozgan

Namestnik direktorja

T:+386 (0)3 8961 524

Projektno delo in energetski menedžment

Niko Natek

dipl. inž. ener.

T: +386 (0)3 8961 521

Nejc Jurko

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 183

Lidija Stvarnik

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 525

Živa Majerič Vovk

univ. dipl. rus. in prof. zgo.

T: +386 (0)59 099 181

Hana Kolenc

dipl. inž. grad.

T: +386 (0)59 099 182

Ines Ahmić

mag. inž. grad.

T: +386 (0)3 8961 521

Emina Bećić

dipl.ekon.

T: +386 59 099 180

Matevž Šilc

dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 182