ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Na Zavodu Energetska Agencija KSSENA se je zaposlil leta 2021. Pripravlja tehnično dokumentacijo za energetske obnove stavb in sodeluje pri izdelavi razširjenih energetskih pregledov. Pripravlja različne študije, strategije in analize s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Sodeluje in nudi podporo pri energetskem menedžmentu ter pri pripravi strateških dokumentov na področju URE in OVE (REP, LEK, SECAP). Sicer pa njegovo osrednje področje delovanja predstavljajo aktivnosti na evropskih projektih, kjer uspešno koordinira in implementira projekte na različnih EU programih. Prav tako pa sodeluje tudi pri razvoju idej in pripravi projektne dokumentacije za prijavo novih projektov na različne mednarodne razpise in programe. Ob izvedbi različnih aktivnosti Zavoda KSSENA, pa se ukvarja tudi s področjem prepoznavnosti, komunikacije z javnostjo in marketingom socialnih omrežjih.

Projektno delo in energetski menedžment

Niko Natek

dipl. inž. ener.

T: +386 (0)3 8961 521

Nejc Jurko

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 183

Lidija Stvarnik

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 525

Živa Majerič Vovk

univ. dipl. rus. in prof. zgo.

T: +386 (0)59 099 181

Hana Kolenc

dipl. inž. grad.

T: +386 (0)59 099 182

Ines Ahmić

mag. inž. grad.

T: +386 (0)3 8961 521

Emina Bećić

dipl.ekon.

T: +386 59 099 180

Matevž Šilc

dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 182

Marko Govek

univ. dipl. pol.

+386 (0)41 783 652