ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Na Energetski Agenciji KSSENA se je zaposlil leta 2021. Pripravlja tehnično dokumentacijo za energetske obnove stavb in sodeluje pri izdelavi razširjenih energetskih pregledov. Pripravlja različne študije, strategije in analize s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Vključuje se v pripravo in izvedbo evropskih projektov, na katerih pa se ukvarja tudi s področjem prepoznavnosti in marketinga na socialnih omrežjih.

Projektno delo in energetski menedžment

Niko Natek

dipl. inž. ener.

T: +386 (0)3 8961 521

Nejc Jurko

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 183

Lidija Stvarnik

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 525

Živa Majerič Vovk

univ. dipl. rus. in prof. zgo.

T: +386 (0)59 099 181