ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Samostojna svetovalka za energijo in vodja mednarodnih projektov, ki je na Energetski agenciji KSSENA zaposlena od leta 2010. Vključena je v pripravo strateških dokumentov občin s področja URE in OVE (REP, LEK, SEAP), v pripravo razpisne dokumentacije na različne nacionalne razpise za energetsko sanacijo stavb in izdelavo investicijske dokumentacije za zgradbe. Uspešno izvaja in je tudi zaključila že kar nekaj evropskih projektov, med drugim je bila tudi del ekipe projekta, v katerem je agencija KSSENA prevzela vlogo vodilnega partnerja. Pri projektnem delu je vključena tako v pripravo ideje in finančno konstrukcijo projektov kot tudi v njihovo implementacijo.

Vodstvo

Boštjan Krajnc

Direktor

T: +386 (0)3 8961 520

Vodstvo

Sašo Mozgan

Namestnik direktorja

T:+386 (0)3 8961 524

Projektno delo in energetski menedžment

Niko Natek

dipl. inž. ener.

T: +386 (0)3 8961 521

Nejc Jurko

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 183

Lidija Stvarnik

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 525

Živa Majerič Vovk

univ. dipl. rus. in prof. zgo.

T: +386 (0)59 099 181

Hana Kolenc

dipl. inž. grad.

T: +386 (0)59 099 182

Ines Ahmić

mag. inž. grad.

T: +386 (0)3 8961 521

Emina Bećić

dipl.ekon.

T: +386 59 099 180

Matevž Šilc

dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 182