ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Na Energetski agenciji KSSENA je zaposlena od leta 2017. Njeno področje dela je vodenje in koordinacija evropskih projektov na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, izvajanje projektnih aktivnosti ter priprava dokumentacije za prijavo novih projektov na mednarodne razpise. Na področju energetskega upravljanja pripravlja tehnično dokumentacijo za energetsko obnovo stavb, sodeluje pri izdelavi energetskih pregledov, termografske analize stavb, energetskih izkaznic in elaboratov gradbene fizike.

Vodstvo

Boštjan Krajnc

Direktor

T: +386 (0)3 8961 520

Vodstvo

Sašo Mozgan

Namestnik direktorja

T:+386 (0)3 8961 524

Projektno delo in energetski menedžment

Niko Natek

dipl. inž. ener.

T: +386 (0)3 8961 521

Nejc Jurko

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 183

Lidija Stvarnik

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 525

Živa Majerič Vovk

univ. dipl. rus. in prof. zgo.

T: +386 (0)59 099 181

Hana Kolenc

dipl. inž. grad.

T: +386 (0)59 099 182

Ines Ahmić

mag. inž. grad.

T: +386 (0)3 8961 521

Emina Bećić

dipl.ekon.

T: +386 59 099 180

Matevž Šilc

dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 182