ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

direktor

Diplomirani inženir s področja energetike in procesnega strojništva z več kot 12-letnimi delovnimi izkušnjami na področju energetike. Začetne izkušnje je pridobil v inženirskih podjetjih na delovnem mestu projektnega tehnologa, kjer je bil odgovoren za celovito načrtovanje, izvajanje in vodenje projektov, izdelavo tehnične dokumentacije in izvajanje finančnih analiz.

Leta 2007 je v Energetski agenciji za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo prevzel mesto vodja energetike in s tem upravljanje ključnih projektov organizacije. V tem času je svoje strokovne kompetence postopoma usmeril v operativno delovanje na področju energetskega modeliranja stavb in izdelave elaboratov gradbene fizike, priprave projektne in investicijske dokumentacije, upravljanja in izvajanja energetskih pregledov, priprave projektnih aplikacij ter zagotavljanja tehnične podpore za modeliranje in izvajanje ukrepov strojnih inštalacij v zgradbah.

Na mesto direktorja Energetske agencije KSSENA je bil imenovan leta 2008, kjer upravlja kadrovske in finančne kapacitete organizacije, vodenje izdelave in izvedbe projektnih prijav na mednarodnih programih financiranja in razpisih na nacionalnem nivoju, izvajanje investicijskih projektov energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije za Mestno občino Velenje in usmerjanje nalog izvedbenih ukrepov lokalnih energetskih konceptov v partnerskih občinah znotraj regije.

Leta 2009 je iz Inštituta Jožef Štefan v okviru IEE projekta Eurem pridobil akreditacijo evropskega upravljavca energije, pridobil pa je tudi uradno licenco Gradbenega inštituta ZRMK za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic. Od leta je 2008 član delovne skupine NALAS za energetsko učinkovitost, kjer si je v dolgoletnem sodelovanju pridobil bogate izkušnje delovanja na nivoju lokalnih oblasti iz Jugovzhodne Evrope.

Vodstvo

Boštjan Krajnc

Direktor

T: +386 (0)3 8961 520

Vodstvo

Sašo Mozgan

Namestnik direktorja

T:+386 (0)3 8961 524

Projektno delo in energetski menedžment

Niko Natek

dipl. inž. ener.

T: +386 (0)3 8961 521

Nejc Jurko

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 183

Lidija Stvarnik

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 525

Živa Majerič Vovk

univ. dipl. rus. in prof. zgo.

T: +386 (0)59 099 181

Hana Kolenc

dipl. inž. grad.

T: +386 (0)59 099 182

Ines Ahmić

mag. inž. grad.

T: +386 (0)3 8961 521

Emina Bećić

dipl.ekon.

T: +386 59 099 180

Matevž Šilc

dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 182