ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/2018 , Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 14/18 in 69/19; v nadaljevanju ZJN-3) objavljamo seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) in katerih vrednost:

- za blago in storitve je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 20.000 EUR brez DDV;
- za gradnje je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 40.000 brez DDV.

Seznam javnih naročil za leto 2020