ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

V sklopu projekta EXCITE, ki je sofinanciran v okviru programa Horizon 2020, smo uspešno organizirali uvodni spletni sestanek za Mestne občine Celje, Velenje ter Slovenj Gradec. Poleg predstavnikov omenjenih občin ter predstavnikov Energetske agencije KSSENA, se nam je na sestanku pridružil Iztok Gornjak iz BORZEN-a ter Anne Rialhe iz AERE (Alternatives pour l'Energie, les énergies Renouvelables et l'Environnement), kot mednarodna eea (European Energy Award) svetovalka. Namen srečanja je bil udeležencem predstaviti kaj je to evropska energetska nagrada - eea, kako je sprejeta v drugih državah oziroma občinah ter kakšen doprinos ima za občine, ki so se odločile za sodelovanje.

V uvodnem pozdravu, nam je direktor Zavoda KSSENA Boštjan Krajnc povedal, da je vesel, da je KSSENA postala članica asociacije eea – evropske energetske nagrade in bo lahko kot prva v Sloveniji,  implementirala takšen sistem vodenja in nagrajevanja kakovosti za občine. Sledila je predstavitev Anne Rialhe, ki nam je na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj povedala več o eea – evropski energetski nagradi in njenih prednostih. Na kratko bi lahko povzeli, da je shema eea sistem vodenja in certificiranja kakovosti za občine. Nudi podporo lokalnim skupnostim pri vzpostavljanju interdisciplinarnih pristopov k načrtovanju in izvajanju učinkovitih ukrepov na področju energetske in podnebne politike z učinkovito rabo energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije (več o eea si lahko preberete tukaj).  Trenutno je v shemo vključenih približno 1.600 občin, kar skupaj predstavlja več kot 65 milijonov prebivalstva. Da pa je eea primerna in prilagodljiva za vse velikosti občin dokazuje primer, da je največje priključeno mesto, francosko mesto Metropola Lyon z 1,34 milijona prebivalstva, najmanjša priključena občina pa ima le 156 prebivalcev. Shema za občine prinaša številne prednosti, ena izmed njih je ta, da je bila shema razvita ˝od občin za občine˝, kar pomeni, da je njena osredotočenost izključno na lokalno in ne na državno raven. Občine, ki se odločijo za sprejetje sheme, koristijo številne prednosti, ki jih prinaša kvantifikacija doseženih učinkov, določitev državnega merila in s tem dobljeno dobro motivacijsko sredstvo za doseganje večje energetske učinkovitosti. Zagotovljena je večja produktivnost, saj pri pripravi operativnega načrta sodeluje več oddelkov občine. Prav tako občine, ki so certificirane z eea, postanejo prepoznavne tako na nacionalni kot evropski ravni in privabijo več zainteresiranih zasebnih in mednarodnih investitorjev.

Eea shema je natančen in dobro definiran proces, ki se ponovi vsake štiri leta in s tem zagotavlja konstanto rast in napredek občine.

Slika: shematski prikaz delovanja eea

V drugem delu srečanja, nam je Nejc Jurko iz Zavoda KSSENA predstavil še kakšni so naslednji koraki pri izvajanju projekta EXCITE ter prihajajoče aktivnosti. Srečanje smo zaključili s produktivno debato vseh udeležencev.

                   

Projekt je sofinanciran v okviru programa Horizon 2020 (Obzorje 2020).