ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt ENERGY@SCHOOL, ki ga je KSSENA izvajala v letih 2016-2019, je prejel evropsko nagrado REGIOSTARS!

REGIOSTARS so evropske nagrade podeljene evropskim projektom, ki izkazujejo odličnost in predstavljajo nove pristope v regionalnem razvoju. Nagrada se podeljuje v petih kategorijah. Projekt ENERGY@SCHOOL je nagrado prejel v kategoriji »Opolnomočenje mladih za čezmejno sodelovanje - 30 let Interrega« (Youth empowerment for cooperation across border - 30 years of Interreg) za razvoj sheme za usposabljanje učencev (mlajši in starejši energetski skrbniki), da postanejo odgovorni pri rabi in spremljanju energije na šoli.

V triletnem projektu je sodelovalo enainštirideset osnovnih in srednjih šol v sedmih državah - Italiji, Poljski, Hrvaški, Sloveniji, Nemčiji, Avstriji in Madžarski. Učenci in učitelji so bili imenovani za mlajše in starejše energetske skrbnike z nalogo zmanjšanja rabe energije v njihovih šolah. Igre, praktični pouk in igra vlog so izboljšali njihovo razumevanje energije, energetske učinkovitosti in varovanja okolja. Mladim privzgajati odgovornost do energije je lahko prav tako učinkovito kot dragi obnovitveni ukrepi.

Čestitke vsem partnerjem!

                 

Zanimive povezave:

Regiostars video o projektu ENERGY@SCHOOL: https://www.youtube.com/watch?v=SIk-EBEEz_c&list=PLnfEQzGh-PuUQlV0KGu7ci3AApJZr9ZzU

Prispevek Evropske komisije o projektu ENERGY@SCHOOL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Austria/energy-school-guardians-of-smart-energy-schools

Ostali zmagovalci: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/