ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt THE4BEES (Transnational Holistic Ecosystem 4 Better Energy Efficiency through Social innovation) je sofinanciran v okviru programa Interreg Alpine Space (Območje Alp). Spodbuja mehke ukrepe varčevanja z energijo v javnih stavbah, ki jih bo podprl s tehničnim znanjem, saj bo v okviru projekta vzpostavljenih kar 7 delavnic za soustvarjanje v 7 različnih partnerskih državah, v katerih se bo razvijalo in testiralo inovativno informacijsko-tehnološko (IT) orodje za podporo uporabnikom stavbe pri doseganju in spremljanju energetskih prihrankov.

Ustvarjanje IT orodij se je na delavnicah za soustvarjanje pričelo v letu 2017 na Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje. Cilji projekta so osveščanje ciljnih skupin o odgovornejšem ravnanju z energijo s pomočjo inovativnih in učinkovitih metod in orodij (infografike, digitalne vesebine, metoda barcamp itd.), zmanjšanje rabe energije v pilotnih stavbah, ki bo doseženo z uporabo inovativnih informacijsko-tehnoloških orodij, in izboljšanje nizkoogljične razvojne politike na osnovi študij, analiz in rezultatov testne faze delavnic za soustvarjanje.

Osnovni podatki o projektu:

Program: Interreg Območje Alp

Akronim projekta: THE4BEES

Polno ime projekta: Transnational Holistic Ecosystem 4 Better Energy Efficiency through

Številka projekta: ASP123

Trajanje projekta: 36 mesecev

Proračun projekta: 2.901.441,56 € (sofinanciraje s strani ERDF 2.290.449,56 €)

Vodilni partner: Consortium for the Information System, Italija

Partnerstvo: 13 partnerjev iz 6 evropskih držav

Spletna stran projekta: povezava do spletne strani

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €