ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod KSSENA je sodelovala kot partner na projektu Energycity – izboljšanje energetske učinkovitosti v mestih skozi primere dobrih praks in analize stanj v različnih evropskih mestih.

Cilj projekta je bil razvoj inovativnega pristopa za zajemanje podatkov o rabi energije ter preverjanje ustreznosti izvedbe toplotne zaščite gradbenih konstrukcij s termografsko analizo stavb izvedeno s pomočjo letalskih preletov. Na podlagi razvite tipologije stavb ter razvitega WebGIS sistema (prostorski informacijski sistem) so bili določeni potenciali za prihranke ter identificirane kritične točke v pilotnih mestih.