ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod KSSENA je kot partner sodeloval v dveh mednarodnih projektih, katerega idejni vodja je bila DIBA iz Španije. Projekta sta se izvajala v okviru programa Intelligent Energy.

Osnovna dejavnost so bile različne aktivnosti za učinkovitejšo rabo energije v šolah s ciljem zmanjšati rabo energije in stroške. Pri projektu so sodelovali partnerji iz devetih držav, vanj pa je bilo vključenih 43 lokalnih skupnosti in 58 šol. Kar 40 šol je doseglo prihranke pri rabi energije, saj je bilo porabljenih več kot 1.100 MWh manj energije. Projekt je v okviru Evropskega tedna trajnostne energije 2013 (European Energy Sustainable Week 2013) prejel 1. nagrado v kategoriji Izobraževanje (Learning).