ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod KSSENA je bil partner v mednarodnem projekt, katerega idejni vodja je bila organizacija CRACA iz Italije. Projekt se je izvajal v okviru programa Intelligent Energy Europe.

Cilj projekta je bilo izboljšanje in okrepitev trga MSP-jev z izdelki in storitvami za zniževanje rabe energije ter pridobivanje energije iz OVE, izboljšanje zaupanja in kvalitete energetskih storitev, podpora v komunikaciji med ponudbo (dobavitelji) in povpraševanjem (naročniki, potrošniki).