ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod KSSENA je kot partner sodeloval v mednarodnem projekt, katerega idejni vodja je bila organizacija Shanon Development z Irske. Projekt se je izvajal v okviru programa Intelligent Energy Europe.