ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško je bil ustanovljen v okviru projekta ˝Ustanovitev lokalne ali regionalne energetske agencije - Establishment of local or regional energy Agencies˝, katerega predlagatelj je bila Mestna občina Velenje, v okviru evropskega programa ˝Intelligent Energy Europe ˝(IEE).