ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

EL-practice

Projekt EL-practice združuje šest partnerjev. Projekt bo razvil izobraževalni program, ki bo namenjen energetskemu opismenjevanju mladih odraslih (29-39 let), cilj pa je opolnomočiti ljudi s kompetencami, spretnostmi, znanjem in samozavestjo pri prevzemanju odgovornosti za svoje življenjske odločitve in dejavnem vključevanju v ukrepe za ustvarjanje trajnostne družbe.

Projektni naslov: Energy literacy–practical trainings for sustainable energy consumption (EL-Practice).

Akronim projekta: EL-practice

Program: Erasmus+

Trajanje projekta: 1. 12. 2021 – 1. 12. 2023

Proračun projekta: 181.132 EUR

Vodilni partner: ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES POLISH NETWORK „ENERGIE CITÉS” (PNEC), KRAKÓW, POLAND