ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Glavni cilj projekta VISIONS 2045 je spremljanje šol pri njihovem prehodu do podnebne nevtralnosti. Pri projektu se je zavzel celosten pristop z namenom, da šole postanejo gonilna sila in vzorniki pri zmanjševanju ogljičnega odtisa ter se jih aktivno vključi v doseganje podnebnih in energetskih ciljev skupaj z lokalnimi oblastmi.

Za uspešen prehod in zmanjšanje ogljičnega odtisa šol, se bo tekom projekta uporabilo že preizkušene modele izobraževanja, raznovrstna orodja in priročnike. Šole kot veliki porabniki energije in s tem povezanim CO2, imajo zelo pomembno vlogo pri vplivu na mlade generacije in seveda nalogo izobraževanja prihodnjih generacij. Na podlagi pregleda stanja šole se bo izdelal načrt »Vizija šole 2045«, kateri se bo nato vključil v akcijski načrt, kjer bodo natančno opredeljene aktivnosti in razdeljene odgovornosti. Po uspešno sestavljenem akcijskem načrtu se bo nato skupaj s podporo občine eden izmed ukrepov realiziral v praksi. Projekt bo preko skupnih aktivnosti in sodelovanja opolnomočil in povezal številne akterje pri prehodu do podnebne nevtralnosti šol.   

 Projektni naslov: VISIONS 2045 – Schools as drivers to climate neutrality in cities.

Akronim projekta: VISIONS 2045

Program: European Climate Initiative (EUKI) 2022

Trajanja projekta: 1.11.2022 – 30.4.2025

Vodilni partner:

  • Independent Institute for Environmental Issues e.V. (Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V.), Berlin, Nemčija

Partnerji, ki bodo imlementirali aktivnosti:

  • National Trust Ecofund, Sofija, Bolgarija
  • Association of Municipalities Polish Network “Energie Cités”, Krakov, Poljska
  • Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, Velenje, Slovenija