ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt H2MA združuje 11 partnerjev iz vseh 5 evropskih držav programa Interreg Alpine Space (Slovenija, Italija, Nemčija, Francija in Avstrija). Projekt H2MA deluje v smeri transnacionalnega razvoja zelene vodikove prometne infrastrukture in povečanja deleža trajnostne ter zelene vodikove mobilnosti na območju Alp, z namenom zmanjševanja in omejevanja izpustov CO2 ter pospeševanja prehoda na brez-emisijski in nizkoogljični promet.

Vabimo vas da se registrirate za prejemanje novic projekta H2MA, ki bo izdan vsakih šest mesecev do zaključka projekta. V njih bomo pisali o doseženih rezultatih, izvedenih aktivnostih, organiziranih dogodkih in tematikah, ki so povezane z H2MA projektom.   Tukaj se lahko registrirate za prejemanje novic projekta H2MA.   

S skupnim razvojem mehanizma sodelovanja, strategij, orodij in združevanja virov bo projekt izboljšal osveščenost in zmogljivosti lokalnih odločevalcev, pomembnih deležnikov in drugih zainteresiranih entitet (vključno z agencijami za energijo in promet, ponudniki vodikove infrastrukture ter proizvajalci OVE), za skupno načrtovanje in pilotno testiranje prvih brez-emisijskih vodikovih poti v Alpskih regijah. Projekt H2MA bo tako doprinesel k upravljanju zelene vodikove mobilnosti, povečal uporabo zelenega vodika v težkem prometu, sprostil zeleno financiranje ter okrepil okvir sodelovanja med javnimi organi in podjetji, vključenimi v načrtovanje prihodnosti zelene vodikove mobilnosti in povezanih tehnologij. Projekt bo tako s transnacionalno koordinacijo in kooperacijo, ter z namenom zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v javnem in tovornem prometu, uvedel in sprožil  razvoj infrastrukture za zeleno vodikovo mobilnost na območju Alp.

Težki tovorni promet predstavlja enega izmed glavnih povzročiteljev emisij toplogrednih plinov v Alpah, poleg tega pa povzroča tudi onesnaževanje zraka in hrup, ki je na območju Alp, kjer je prisotnih veliko naravovarstvenih območij in rezervatov, še posebej uničujoč. Na drugi strani pa zeleni vodik predstavlja zelo obetavno in predvsem učinkovito pot razogljičenja težkega tovornega prometa, saj Evropska komisija namreč načrtuje, da bo do leta 2030, na cestah že več kot 60.000 težkih tovornih vozil s pogonom na vodikove gorivne celice. Poleg tega pa nosilci odločanja in pomembni deležniki, za uresničitev omenjenega in predvsem celotnega potenciala zelenega vodika v Alpskih regijah, še vedno nimajo dovolj; a) političnega znanja in izkušenj, ter predvsem pilotnih rešitev in dobrih primerov praks uvajanja in komercializiranja vodikovih tehnologij tako v medkrajevni kot tudi mestni mobilnosti, b) sredstev za usklajevanje in ustvarjanje kritične mase iz neslišanih iniciativ c) zmogljivosti za sinergijo s podjetji za doseganje ekonomije obsega, kar bo znižalo stroške in zagotovilo trajnost sistema. Zato jim celovit in skupni pristop k načrtovanju zelene vodikove infrastrukture, v okviru projekta H2MA lahko koristi.

Osnovni podatki o projektu:

Program: Interreg Alpine Space

ID Projekta: ASP0100097

Programska prioriteta: Carbon neutral and resource sensitive Alpine region

Specifičen cilj pod programsko prioriteto: SO 2.1: Promoting energy efficiency and reducing greenhouse gas emissions

Tip projekta: Klasičen projekt

Datum odobritve projekta: 19.10.2022

Akronim projekta: H2MA

Polno ime projekta: Green Hydrogen Mobility for Alpine Region Transportation

Trajanje: 36 mesecev (začetek s 01.11.2022)

Proračun projekta: 2.273.154,68 €

Indikativen proračunKSSENA: 245.505,00 €

Partnerstvo: 11 partnerjev iz 5 evropskih držav

 • PP1 (Vodilni partner) Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (SI)
 • PP2 BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (SI)
 • PP3 EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (FR)
 • PP4 Lombardy Foundation for the Environment (IT)
 • PP5 Cluster Pole Vehicule du Futur (FR)
 • PP6 Turin Metropolitan City (IT)
 • PP7 Climate Partner Upper Rhine Valley (DE)
 • PP8 4ward Energy Research Ltd (AT)
 • PP9 Lombardy Region (IT)
 • PP10 Codognotto Austria (AT)
 • PP11 Italian German Chamber of Commerce Munich-Stuttgart (DE)

Vodilni partner: KSSENA - Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region

Spletna stran projekta: https://www.alpine-space.eu/project/h2ma/