ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Če želi Evropska unija do leta 2050 postati ogljično nevtralna, potrebujejo nosilci odločanja zanesljive podatke o energiji, da lahko na takšen način opredelijo, izvajajo in spremljajo učinkovitost energetskih politik. Projekt CERVINO bo omogočal izmenjavo in vizualizacijo energetskih podatkov na območju Alp in vzpostavil stabilen in zanesljiv sistem za boljše zbiranje, upravljanje, posodabljanje in uporabo energetskih podatkov na območju Alp. Projekt nadgrajuje zbiranje energetskih podatkov iz leta 2017 in 2019, ki se je izvedlo v okviru strategije EU za Alpsko regijo (EUSALP), z razvojem preprostega, uporabniku prijaznega orodja, ki bo omogočalo lažji vnos in obdelavo. Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Alpine Space.

Osnovni podatki o projektu:

Program: Interreg Alpine Space

Akronim projekta: CERVINO

Polno ime projekta: Creating an EneRgy data exchange and VIsualizatioN tOol for the alps

Trajanje projekta: 1. 9. 2022 – 1. 3. 2024

Trajanje projekta: 18 mesecev

Proračun projekta: 501.900 € (proračun KSSENA: 105.000 €)

Vodilni partner: IRE spa  (Italija)

Partnerstvo: 5 partnerjev iz 4 evropskih držav

Spletna stran projekta: https://www.alpine-space.eu/project/cervino/