ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt VR versus Climate Change (Virtual Reality based educational approach in tackling of Climate Change) je sofinanciran v okviru projekta Erasmus+ in vključuje 9 partnerjev iz štirih držav, od tega 2 iz Slovenije. Glavni cilj projekta je učence ozavestiti in izobraziti o podnebnih spremembah, ki smo jim priča, ter jih tako spodbuditi k iskanju rešitev in odgovornemu ravnanju v okolju in z odpadki. Namen projekta je problematiko podnebnih sprememb učencem predstaviti skozi različne dejavnosti tekom šolskega leta. V pridruženih šolah se bodo izvajale različne aktivnosti za ozaveščanje o podnebnih spremembah ter aktivnosti s katerimi se bo posledično zmanjšala poraba virov in količina odpadkov.

V projektno partnerstvo so vključene štiri osnovne šole iz Slovenije, Severne Makedonije, Hrvaške in Grčije ter pet strokovnih organizacij, ki bodo sodelovale z učitelji in učenci ter poskrbele za prenos znanja in izkušenj na področju varovanja okolja. Poleg KSSENE na projektu kot partner iz Slovenije sodeluje tudi Osnovna šola Gorica.

Osnovni podatki o projektu:

Program:  Erasmus+

Akronim projekta: VR versus Climate Change

Polno ime projekta: Virtual Reality based educational approach in tackling of Climate Change

Začetek projekta: 28.02.2022

Trajanje projekta: 24 mesecev

Proračun projekta: 224.564,00 € (proračun KSSENA: 31.098,00 €)

Vodilni partner: Zavod KSSENA

Partnerstvo: 9 partnerjev iz 4 držav