ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt EXCITE je sofinanciran v okviru programa Horizon 2020 (Obzorje 2020). Glavni cilj projekta je vpeljevanje dobro uveljavljene sheme upravljanja z energijo, imenovane Evropska energetska nagrada – eea, v občine srednje in vzhodne Evrope. Na novo vključena mesta in občine bodo z eea metodologija pridobile podporo in dodatno znanje za izvajanja ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, z zagotavljanjem potrebnih tehničnih, ekonomskih in socialnih pogojev, ki privabljajo zasebne vlagatelje, javna podjetja in vzpodbujajo koriščenje javnih virov. Za doseganje rezultatov projekta bo tako potrebna široka podpora javnosti, zato je velik poudarek namenjen vključitvi civilne družbe ter spodbujanju lokalnih skupnosti, da postanejo proaktivna vodilna sila pri energetski tranziciji.  

Osnovni podatki o projektu:

Program:  Obzorje 2020

Akronim projekta: EXCITE

Polno ime projekta: Award Excellence, Invest in Trust: Tailored Energy Management Services for East European Local Authorities

Začetek projekta: 01.09.2020

Trajanje projekta: 36 mesecev

Proračun projekta: 1.390.830,00 € (proračun KSSENA: 163.125,00 €)

Vodilni partner: Center for energy efficiency – ENEFEKT, Bolgarija

Partnerstvo: 9 partnerjev iz 8 evropskih držav

Spletna stran projekta: http://www.excite-project.eu/

 

 Projekt je financiran s strani okvirnega programa Obzorje 2020 za Raziskave in Inovacije Evropske Unije na podlagi dogovora o podpori št. 892034.