ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Fotovoltaika je danes hitro razvijajoča se gospodarska panoga, ki zagotavlja tehnološko vedno bolj dovršene izdelke in tudi v Sloveniji odpira vedno več delovnih mest. Pretvarjanje energije sevanja sonca v električno energijo ima v evropski in slovenski energetski politiki poseben pomen, saj gre za enega najčistejših, tihih in učinkovitih obnovljivih virov energije.

V letu 2009 smo v Sloveniji dobili Uredbo o podporah električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov energije, ki je močno spodbudila proizvodnjo električne energije proizvedene iz različnih proizvodnih naprav obnovljivih virov energije. Od leta 2015 pa je v veljavi tudi Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki spodbuja posamezne investitorje skozi sistem neto meritev pri čemer se lastniku naprave za samooskrbo pri obračunu električne energije in omrežnine upošteva tista količina električne energije, ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo, odčitano na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja.

Ker se Mestna občina Velenje zaveda, da bo energija v prihodnosti zelo strateško pomembna dobrina, so v letu 2010 v sodelovanju z Zavodom KSSENA izvedli projekt postavitve sončne elektrarne na objektu Mestne občine Velenje. Tudi Zavod KSSENA je v letu 2010 postavil dve sončni elektrarni na dveh osnovnih šolah, ki so v lasti Mestne občine Velenje.