ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod Energetska Agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo je meseca Novembra, tik pred vstopom v novo leto, pričel z izvajanjem novega projekta H2MA (Green Hydrogen Mobility for Alpine Region Transportation), ki je bil v okviru prvega klica programa Interreg Alpine Space, odobren v tekočem večletnem finančnem obdobju 2021-2027.

Projekt H2MA združuje 11 partnerjev iz vseh 5 evropskih držav programa Interreg Alpine Space (Slovenija, Italija, Nemčija, Francija in Avstrija), KSSENA pa vrši vlogo vodilnega projektnega partnerja. Projekt je bil odobren pod programsko prioriteto »Carbon neutral and resource sensitive Alpine region« in bo trajal 36 mesecev, vse do konca meseca oktobra, leta 2025.

Z namenom zmanjševanja in omejevanja izpustov CO2 ter pospeševanja prehoda na brez-emisijski in nizkoogljični promet, projekt H2MA deluje v smeri transnacionalnega razvoja zelene vodikove prometne infrastrukture in povečanja deleža trajnostne ter zelene vodikove mobilnosti na območju Alp. S skupnim razvojem mehanizma sodelovanja, strategij, orodij in združevanja virov bo projekt izboljšal osveščenost in zmogljivosti lokalnih odločevalcev, pomembnih deležnikov in drugih zainteresiranih entitet (vključno z agencijami za energijo in promet, ponudniki vodikove infrastrukture ter proizvajalci OVE), za skupno načrtovanje in pilotno testiranje prvih brez-emisijskih vodikovih poti v Alpskih regijah. Projekt H2MA bo doprinesel k upravljanju zelene vodikove mobilnosti, povečal uporabo zelenega vodika v težkem prometu, sprostil zeleno financiranje ter okrepil okvir sodelovanja med javnimi organi in podjetji, vključenimi v načrtovanje prihodnosti zelene vodikove mobilnosti in povezanih tehnologij. Projekt H2MA bo tako s transnacionalno koordinacijo in kooperacijo, ter z namenom zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v javnem in tovornem prometu, uvedel in sprožil razvoj infrastrukture za zeleno vodikovo mobilnost na območju Alp.

Kljub temu, da je bilo virtualno uvodno srečanje organizirano že v mesecu decembru (19.12.2022), se bodo projektni partnerji v živo spoznali še meseca februarja, ko bo v mestu Velenje uvodno srečanje projekta H2MA organizirano še v živo. Že sedaj pa lahko projektu H2MA sledite preko uradne spletne strani, kjer bomo objavljali vse aktivnosti in dogodke, ki bodo organizirani v okviru projekta.