ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Predstavniki Zavoda KSSENA so se skupaj s svojimi pomembnimi deležniki, županom Mestne občine Velenje Petrom Dermolom, direktorjem občinske uprave Mestne občine Velenje mag. Iztokom Morijem in vodjo Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Karlo Sitar, udeležili študijskega obiska mesta Aalborg na Danskem, ki je bil 8. in 9. septembra 2021, organiziran v okviru projekta DeCarb, ki ga od leta 2018 izvaja Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško. Študijskega obiska se je udeležil tudi direktor zavoda, Boštjan Krajnc.

V prvem dnevu študijskega obiska je bila izvedena med-regionalna delavnica, ki je potekala na temo prekvalificiranja presežne delovne sile v povezavi s prestrukturiranjem premogovno intenzivnih regij in s tem povezanega lokalnega gospodarstva. Na delavnici so bili predstavljeni tudi podatki o napredku in uspešnosti razogljičenja drugih držav članic konzorcija. V drugem delu delavnice, so se predstavniki Mestne občine Velenje in predstavniki Zavoda KSSENA udeležili tudi okrogle mize, na kateri so razpravljali o pravilnih načinih in pogojih prestrukturiranja presežne delovne sile, stopnji družbene zavesti o razogljičenju lokalnega gospodarstva in o pravilnih pristopih izvajanja regionalnega razogljičenja.

V drugem dnevu študijskega obiska si je velenjska delegacija v okviru ekskurzije, ki jo je vodil tamkajšnji social demokratski kandidat za župana Aalborga Lasse Fridmand Jensen, ogledala tudi cementarno Aalbrog Portland, s katero lokalne oblasti Aalborga, mestu zagotavljajo neprekinjen toplotni vir, jezero Chalk Pit Lake, ki ga uporabljajo za daljinsko hlajenje, tamkajšnjo še vedno delujočo termoelektrarno Nordjyllandsværket in staro elektrarno Aalborg Nordkraft, ki leži v osrčju mestnega jedra in je bila v letu 2009, z izzivajočimi industrijskimi arhitekturnimi detajli, popolnoma prenovljena v večnamenski kulturni center.

Študijski obisk se je zaključil zelo uspešno, saj je velenjska delegacija z lokalnimi oblastmi in danskimi partnerji spletla trdne prijateljske vezi, ki so pomembne pri prenosu energetskega znanja in inovacij, ki bodo le s takšno mero sodelovanja v prihodnosti, Evropski uniji in državam članicam omogočile zeleno, trdno in povezano gospodarstvo.

Projekt DeCarb, ki je bil odobren v okviru tretjega razpisa programa Interreg Europe pod prioriteto nizkoogljično gospodarstvo, se je pričel izvajati junija 2018 in bo trajal do konca meseca maja 2023. Projekt DeCarb je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (angl. ERDPF – European Regional Development Fund) in združuje 9 partnerjev (9 regij) z namenom izmenjavanja izkušenj in prenosa znanja povezanega z energetsko tranzicijo, ki bo regije iz obdobja z visokim ogljičnim odtisom usmerila proti prihodnosti čiste energije. Vključeni so projektni partnerji iz Španije, Poljske, Nemčije, Bolgarije, Romunije, Grčije, Danske, Madžarske in Slovenije.

Več informacij o projektu DeCarb je dostopnih na spletni strani: https://www.interregeurope.eu/decarb/