ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Energetska agencija KSSENA bo na Svetovni dan Zemlje 22. aprila 2021 organizirala Nacionalni Informativni dan projekta DeCarb; Razogljičenje z inovacijami v energetski prenovi stavb. Glavni poudarek dogodka bo javna predstavitev akcijskega načrta razvojne politike, ki je bistvenega pomena za razogljičenje in prestrukturiranje premogovne SAŠA regije. Konferenčni dogodek bo uporabljen za izmenjavo mnenj strokovnjakov in zbiranje povratnih informacij o predlaganih ukrepih, ki bodo vključeni v revizijo končne različice akcijskega načrta. Na dogodku bodo sodelovali tudi različni strokovnjaki, odgovorni za razvoj ključnih strateških in političnih dokumentov, povezanih z razogljičenjem premogovniške industrije SAŠA regije. Namen njihovega sodelovanja je predvsem razprava, usklajevanje in racionaliziranje okvira za trajnostni in učinkovit energetski prehod.

Drugi del dogodka, kot pomemben razvojni vidik razogljičenja nosi pomembno vlogo. Služil bo obravnavi inovacij na področju energetske prenove stavb. Na tej točki pa bo potekalo tudi posvetovanje s potencialnimi ponudniki prihajajočega javnega razpisa, projekta procuRE (Obzorje 2020) namenjenega financiranju inovativnih rešitev v zvezi z energetsko prenovo stavb, na katerih se lahko doseže energetska samooskrba z obnovljivimi viri energije. Javni razpis bo vključeval tudi financiranje inovativne energetske prenove pilotnega projekta, ki ga predstavlja podružnična osnovna šola Vinska Gora.

Zaradi omejitev, povezanih z epidemijo COVID-19, se bo prireditev odvila virtualno v obliki videokonference preko platforme ZOOM. Na dogodek se lahko prijavite na spodnji povezavi, kjer so na voljo tudi ostale informacije.

Povezava na dogodek: https://www.energetika.net/en-dogodki/nacionalni-informativni-dan-projekta-decarb-razogljicenje-z#tab_naslovnica-22?utm_source=en.novice&utm_medium=banner&utm_campaign=06042021