ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt NEW FINANCE je je sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Mediterranean (Mediteran) in je namenjen poenostavitvi izvajanja investicij v energetsko učinkovitost stavb preko izboljšanja dostopa do delovnih strategij in njihove uporabe za mobilizacijo zasebnega financiranja s poudarkom na bolj optimalni izrabi obstoječih evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI).

Projektne aktivnosti bodo usmerjene v učinkovito replikacijo in izvedbo dejavnosti mrežnega povezovanja med deležniki javnega in zasebnega sektorja ob uporabi in povezovanju s sorodnimi pobudami v izvajanju.

Osnovni podatki o projektu:

Program: Interreg Mediterranean (Mediteran)

Akronim projekta: NEW FINANCE

Polno ime projekta: New finance for energy efficiency measures in public buildings

Trajanje projekta: 18 mesecev (01.11.2016 – 30.04.2018)

Proračun projekta: 931.600,37 € (sofinanciranje s strani ERDF 702.822,38 € in s strani IPA 89.037,93 €)

Vodilni partner: North-West Croatia Regional Energy Agency (Hrvaška – HR)

Partnerstvo: 6 partnerjev iz 6 evropskih držav

Spletna stran projekta: povezava do spletne strani

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €