ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

V Evropski uniji se okoli 40 % celotne rabe energije porabi za transport. Naslavljanje problematike mobilnosti z namenom zmanjšanja rabe energije in prehoda na okolju prijazne tehnologije in vire je tako izjemno pomembno. Ob tem se spreminjajo tudi vzorci obnašanja uporabnikov in njihove navade.

        

Na agenciji KSSENA sledimo novim trendom na tem področju, ki pospešeno vključujejo nove IT tehnologije in obenem pripravljamo pilotne projekte za prehod na nizkoogljični transport. Pri tem tesno sodelujemo z občinami in privatnimi investitorji, ki predstavljajo temelj pri prehodu na trajnostno in okolju prijazno mobilnost.