ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt KeepWarm je sofinanciran v okviru programa Horizon 2020 (Obzorje 2020). Glavni cilj projekta je zmanjševanje negativnih vplivov proizvodnje energije za ogrevanje in hlajenje preko sistemov daljinskega ogrevanja, in sicer s povečanjem njihove učinkovitosti ter s spodbujanjem uporabe obnovljivih energentov. V sklopu projekta se bo skušalo modernizirati sisteme daljinskega ogrevanja v 7 državah v sklopu pilotnih projektov in povečati delež obnovljivih virov energije kot primarnih virov.

Osnovni podatki o projektu:

Program: Horizon 2020 (Obzorje 2020)

ID razpisa: H2020-EE-2016-2017

Tema razpisa: EE-02-2017

Tip aktivnosti: CSA

Številka projektnega predloga: 784966

Akronim projekta: KeepWarm

Polno ime projekta: Improving the performance of district heating systems in Central and East Europe

Trajanje projekta: 30 mesecev

Ocenjeni proračun: € 2.098.488,50 

Indikativen proračun KSSENA: € 132.462,50

Vodilni partner: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Germany

Partnerstvo: ­­­­­­11 partnerjev iz 8 evropskih držav

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €