ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Na Energetski agenciji KSSENA je zaposlena od leta 2017. Njeno področje delovanja obsega vodenje, koordinacijo in izvedbo mednarodnih projektov na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Sodeluje pri razvoju idej in pripravi projektne dokumentacije za prijavo novih projektov na mednarodne razpise. V okviru energetskega menedžmenta izvaja energetske preglede in termografske analize stavb, sodeluje pri izdelavi elaboratov gradbene fizike in energetskih izkaznic ter pri pripravi tehničnih dokumentov za energetsko obnovo stavb.

Vodstvo

Boštjan Krajnc

Direktor

T: +386 (0)3 8961 520

Vodstvo

Sašo Mozgan

Namestnik direktorja

T:+386 (0)3 8961 524

Projektno delo in energetski menedžment

Niko Natek

dipl. inž. ener.

T: +386 (0)3 8961 521

Nejc Jurko

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 183

Lidija Stvarnik

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 525

Živa Majerič Vovk

univ. dipl. rus. in prof. zgo.

T: +386 (0)59 099 181

Hana Kolenc

dipl. inž. grad.

T: +386 (0)59 099 182

Ines Ahmić

mag. inž. grad.

T: +386 (0)3 8961 521

Mojca Plankelj

dipl. org. – manager

T: +386 (0)3 8961 520

Emina Bećić

dip.ekon.

T: +386 59 099 180

Finance in administracija

Nedisa Trumić

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 520

Aida Arnautović

ekon.

T: +386 (0)3 8961 520