ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt IMEAS je sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Alpine Space (Območje Alp) in vključuje 12 partnerjev iz sedmih evropskih držav. Cilj projekta je ustvariti nov celostni pristop in skupna orodja za izboljšanje sposobnosti javnih uprav, agencij in drugih institucij za načrtovanje celostnih in trajnostnih energetskih politik.

IMEAS partnerji bodo osredotočeni zlasti na usklajevanje spodbud, ki pospešujejo postopek odločanja, večdimenzionalno integracijo ter krepitev zmogljivosti, ki so potrebne za učinkovite procese energetskega načrtovanja in izvajanja. Končni cilj je sooblikovanje učinkovitega nizko-ogljičnega energetskega modela za območje Alp.

Osnovni podatki o projektu:

Program: Interreg Alpine Space (Območje Alp)

Akronim projekta: IMEAS

Polno ime projekta: Integrated and Multi-level Energy models for the Alpine Space

Trajanje projekta: 32 mesecev (01.11.2016 – 30.06.2019)

Proračun projekta: 2.146.210 € (sofinanciranje s strani ERDF 1.580.877 €)

Vodilni partner: Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (Italija – IT)

Partnerstvo: 12 partnerjev iz 7 evropskih držav

Spletna stran projekta: povezava do spletne strani

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €