ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt Energy@School je financiran s strani transnacionalnega programa Srednja Evropa (INTERREG CENTRAL EUROPE) Začel se je 1. julija 2016, vodilni partner projekta je Unione Dei Comuni Della Bassa Romagna.

Cilji projekta so povečanje zmogljivosti javnega sektorja za vzpostavitev t.i. energetsko pametnih šol in integrirano usposabljanje učencev in šolskega osebja, ki bodo tako postali starejši in mlajši energetski skrbniki, spodbujanje sprememb na področju energetske kulture, spodbujanje razvoja v smer pametnih energetskih šol in krepitev kompetenc in znanj na področju varčevanja z energijo.

Zavod KSSENA bo z izvajanjem projekta ENERGY@SCHOOL še dodatno spodbudil energetsko trajnostni razvoj Savinjskega področja in se osredotočil na sistematično usposabljanje učencev in šolskega osebja. Z namenom implementacije t.i. energetsko pametnih šol bo na 7 celjskih šolah vzpostavljen pametni merilni sistem za beleženje prihrankov, razvila pa se bo tudi mobilna aplikacija, ki bo šolskemu osebju in učencem omogočala samostojno spremljanje svojih dosežkov. Sodeluje 41 šol, 246 usposobljenih posameznikov, izvaja se 8 pilotnih aktivnosti in 8 strateških in akcijskih načrtov.

Osnovni podatki o projektu:

Številka projekta: CE744

Akronim projekta: Energy@School

Polno ime projekta: Energy@School: Energy Optimization and Behaviour Change into Schools of Central Europe

Trajanje projekta: 36 mesecev

Proračun: € 2.581.379,75 

Proračun KSSENA: € 176.100 (85 % sofinanciranje)

Vodilni partner: Unione Dei Comuni Della Bassa Romagna, Italija.

Partnerstvo: 12 partnerjev iz 7 evropskih držav

 

Novice Energy@School (pdf)

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €