ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zmanjšanje rabe energije je pomemben del evropskih, nacionalnih in lokalnih energetskih politik. Največji potencial za zmanjšanje rabe energije se skriva v stavbah, prometu in infrastrukturi. Energetska sanacija stavb in javne razsvetljave je področje, na katerem smo z leti pridobili ogromno izkušenj.

Naš strokovno usposobljen kader, skupaj z mrežo preverjenih zunanjih svetovalcev, poskrbi, da je energetska sanacija stavb in javne razsvetljave ustrezno načrtovana, optimalno izvedena in predstavlja najboljše razmerje med stroški in koristmi. Zagotavljanje optimalnih bivalnih pogojev in udobja ter skrb za javno dobro sta, poleg zmanjšanja rabe energije in izpustov toplogrednih plinov, primarno vodilo Energetske agencije KSSENA pri načrtovanju energetskih sanacij.