ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Je sofinanciran v okviru programa Horizon 2020 (Obzorje 2020). Namenjen je krepitvi zmožnosti javnih odločevalcev na lokalnem in nacionalnem nivoju na področju razvoja strategij za energetsko obnovo. Lokalni in nacionalni odločevalci bi tako imeli večje kapacitete in pristojnosti pri zbiranju in obdelavi podatkov o obstoječem stavbnem fondu, pri identifikaciji investicij in vzpostavljanju sodelovanja z zasebnim sektorjem ter pri pridobivanju informacij za pripravo realističnih in trajnostno naravnanih strategij za energetsko učinkovito renovacijo stavbnega fonda.

V okviru projekta EmBUILD bo v mrežo združenih vsaj 2000 javnih uradnikov, od katerih jih bo vsaj 900 sodelovalo na delavnicah in usposabljanjih. Projekt bo osredotočen tudi na ovrednotenje in definicijo dobrih praks v vsaj šestih partnerskih državah ter na promocijo orodij, ki bodo razvita s pomočjo mreže 1500 strokovnjakov iz javnega sektorja na ravni konzorcija. Projektne aktivnosti naj bi dolgoročno prispevale k zmanjšanju rabe primarne energije.

Osnovni podatki o projektu:

ID razpisa: H2020-EE-2014-3-MarketUptake

Tema razpisa: EE-21-2014

Tip aktivnosti: CSA (Coordination and support action)

Številka projekta (ID sporazuma o financiranju): 695169

Akronim projekta: EmBuild

Polno ime projekta: Empower public authorities to establish a long-term strategy for mobilizing investment in the energy efficient renovation of the building stock

Skupni proračun: 1,554.192,50 EURv KSSENA : 141.950 EUR 

Stopnja sofinanciranja: 100%

Vodilni partner: Deutsche Gesellschaft f˜ür Internationale Zusammenarbeit (GER) – GIZ

Trajanje projekta: 30 mesecev

Začetek projekta: 03.2016v Konec projekta: 08.2018 (30 mesecev)

Partnerski konzorcij: 10 organizacij v vlogi projektnih partnerjev  

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €