ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt EERAdata je bil financiran iz okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Glavni namen projekta EERAdata (Data-driven decision-support to increase energy efficiency through renovation in European building stock) je predstavljala integracija celovite obravnave prednosti in vplivnih faktorjev pri energetski obnovi stavb v proces razvoja transnacionalnih zakonodajnih okvirjev. V sklopu projekta se je razvilo in preizkusilo orodje za podporo pri odločanju (DST), ki  lokalnim upravam pomaga pri zbiranju in obdelavi podatkov o svojem stavbnem fondu glede na ostale ključne podatke na področju varovanja okolja, gospodarstva in drugih socio-ekonomskih in demografskih faktorjev, ki so bistveni pri določanju prednostnih ukrepov energetske učinkovitosti pri načrtovanju, prenovi in gradnji stavb. Orodje temelji na programski aplikaciji, z uporabo katere je moč združevati podatke iz različnih virov, oblik in področij in na takšen način modelirati in oceniti vpliv naložbe. Pri oblikovanju orodja in testiranju njegove uporabe v regionalnih pilotnih projektih so sodelovale tudi partnerske občine.

Osnovni podatki o projektu:

Program:  Obzorje 2020

Akronim projekta: EERAdata

Polno ime projekta: Data-driven decision-support to increase energy efficiency through renovation in European building stock

Začetek projekta: 1. 7. 2019

Trajanje projekta: 30 mesecev

Proračun projekta: 1.489.031,63 € (proračun KSSENA: 105.070,00 €)

Vodilni partner: Technische Universität München (TUM)

Partnerstvo: 9 partnerjev iz 7 evropskih držav

Spletna stran projekta: http://eeradata-project.eu/ 

 Projekt je financiran s strani okvirnega programa Obzorje 2020 za Raziskave in Inovacije Evropske Unije na podlagi dogovora o podpori št. 847101.

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €