ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt EcoInn Danube je bil odobren v okviru prvega kroga razpisa transnacionalnega programa Interreg Danube (Podonavje). Predvideno je, da bo sodelovanje vseh zainteresiranih raziskovalcev, inovatorjev in organizacij znotraj projektnih aktivnosti pripomoglo k vzpostavitvi virtualne platforme, ki bo sodelujočim organizacijam omogočila predstavitev svojih eko-problemov, inovatorjem pa predstavitev eko-inovacij in rešitev.

V okviru projekta bo organiziranih več praktičnih usposabljanj, t.i. zelenih inovacijskih forumov, ter zbralo več “zelenih poslovnih idej”, kot na primer vzpostavitev platforme, kjer se bodo lahko povezovali zainteresirani vlagatelji, start-up podjetja, podjetniki, raziskovalci in razvojno osebje. Projekt bo študentom in inovatorjem znotraj Podonavske regije omogočil sodelovanje v poletnih šolah, kjer bodo lahko pridobili znanje o udejanjanju eko-inovativnih idej v praksi.

Osnovni podatki o projektu:

Program: Interreg Danube (Podonavje)

Akronim projekta: EcoInn

Polno ime projekta: Eco-innovatively connected Danube Region

Trajanje projekta: 30 mesecev (01.12.2016 – 01.05.2019)

Proračun projekta: 2.126.924,97 € (sofinanciranje s strani ERDF 1.587.447,20 € in s strani IPA 220.439 €)

Vodilni partner: Slovak Centre of Scientific and Technical Information (Slovaška – SK)

Partnerstvo: 13 partnerjev, 3 pridruženi, iz 12 evropskih držav

Spletna stran projekta: povezava do spletne strani

 

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €