ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt eCentral je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Srednja Evropa (INTERREG CENTRAL EUROPE), ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih na področju srednje Evrope. Ponuja podporo ključnim zainteresiranim stranem za uresničitev prednosti standarda nZEB (Nearly Zero Energy Building) za obnovo in gradnjo javnih skoraj nič-energijskih stavb.

Prizadevamo si prikazati učinkovitost različnih kombinacij inovativnih tehničnih orodij in naložbenih programov za razvoj projektov temeljite obnove stavb in dokumentov strateškega načrtovanja. Glavni rezultati projekta bodo usmerjeni na regionalne in lokalne javne organe, ki nimajo dovolj tehničnega in finančnega znanja za razvoj kompleksnih projektov energetske učinkovitosti.

Tri pilotne javne stavbe (v Sveti Nedelji, Velenju in Budimpešti) bodo pripravljene za prenovo v skladu z nacionalnimi standardi nZEB, da bi prikazale učinkovitost najnovejših tehnologij na področju učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije, energetskega pogodbeništva in inovativnih shem financiranja. Pilotni projekti bodo izpeljani na tri možne načine financiranja: javno-zasebno partnerstvo, energetsko pogodbeništvo in množično financiranje.

Osnovni podatki o projektu:

Program: Centralna Evropa

Akronim projekta: eCentral

Polno ime projekta: Energy Efficient Public Buildings in Central Europe

Trajanje projekta: 30 mesecev (01.09.2017 – 28.02.2021)

Proračun projekta: 2.676,335,80 € (proračun KSSENA: 269.367,00 €)

Vodilni partner: Regionalna energetska agencija Severozahodne Hrvaške

Partnerstvo: 8 partnerjev iz 5 evropskih držav

Spletna stran projekta: povezava do spletne strani

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €