ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt BB-Clean je sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Alpine Space (Območje Alp). Glavni cilj projekta je razvoj usklajenih politik za nizko-ogljično energetiko v skladu s trajnostno rabo biomase za proizvodnjo toplote v Alpski regiji. Z ozirom na obstoječe stanje različnih zakonskih in administrativnih okolij v partnerskih državah se bodo v ta namen razvila inovativna orodja za tehnološko in ekonomsko načrtovanje ogrevanja na biomaso, ki bo v skladu s ciljem omejevanja posledic podnebnih sprememb.

Osnovni podatki o projektu:

Program: Interreg Alpine Space (Območje alp)

Programska prioriteta: 2 - Low Carbon Alpine Space

Programski specifični cilj: 2.1 - Establish transnationally integrated low carbon policy instruments

Akronim projekta: BB-CLEAN

Polno ime projekta: Strategic tools towards a sustainable use of biomass for low carbon domestic heating

Začetek projekta: 17.4.2018

Številka projekta: 620

Trajanje: 36 mesecev

Proračun projekta: 1.665.715,40 € (sofinanciranje s strani ERDF 1.415.858,09 €)

Vodilni partner: Università Cattolica del Sacro Cuore

Partnerstvo: 8 partnerjev iz 5 evropskih držav

Spletna stran projekta: http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €