ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Energetska agencija KSSENA sodeluje pri projektu KeepWarm financiranem s strani programa Horizon 2020. Glavni cilj projekta je zmanjševanje negativnih vplivov proizvodnje energije za ogrevanje in hlajenje preko sistemov daljinskega ogrevanja, in sicer s povečanjem njihove učinkovitosti ter s spodbujanjem uporabe obnovljivih energentov. Eden izmed korakov k doseganju zastavljenih ciljev je tudi izobraževanje za lastnike (občine) in upravljavce daljinskih sistemov, zato skupaj s Centrom za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Štefan, ki prav tako sodeluje pri projektu,  pripravljamo delavnico z naslovom:  Trajnosti razvoj sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja.

Izobraževanje bo potekalo v sredo 6. 3. 2019  v Vili Bianci Velenju.

Program dogodka

Dogodek je brezplačen. Število udeležencev je omejeno, zato je prijava na dogodek obvezna. Prijave zbiramo do petka, 1. 3. 2019.

Spletna prijava: https://goo.gl/forms/IAdozGGGDQnD5TBC2

Danes na Ljudski univerzi Velenje poteka drugi partnerski sestanek projekta My Virtual Town. Sestanek je v prvi vrsti namenjen uskladitvi izvedbenega načrta projekta ter načrtovanju prihajajočih izobraževanj učiteljev in ostalih partnerjev na projektu, med drugim pa bo z glasovanjem izbran tudi uradni logotip projekta. 

Fokus projekta My Virtual Town je na izobraževanju ter spodbujanju dijakov v aktivno vključevanje na različna ekonomska, okoljska ter družbena področja znotraj lokalnih skupnosti. Na ta način bodo dijaki seznanjeni z vsakdanjimi ovirami s katerimi se srečujejo lokalne skupnosti ter motivirani k iskanju rešitev na modelu virtualnega mesta. V projektno partnerstvo so vključene tri srednje šole iz Slovenije, Bolgarije in Makedonije ter šest strokovnih organizacij, ki bodo sodelovale z učitelji in dijaki ter poskrbele za prenos znanja in izkušenj na različnih področjih. Prvi izmed treningov namenjenih izobraževanju učiteljev bo potekal v mesecu marcu, in sicer v mestecu Kochani v Makedonijj.

Projekt My Virtual Town je sofinanciran s strani programa Erasmus+, kot partnerja iz Slovenije pa poleg KSSENE sodelujeta še Ljudska Univerza Velenje ter Šolski center Velenje.

KSSENA se v okviru projekta eCentral že pripravlja na začetek crowdfunding kampanje, namenjene zbiranju sredstev za energetsko sanacijo Ljudske univerze Velenje. Velenje bo tako predstavljalo pilotno regijo, v kateri se bo testirala inovativna shema financiranja, saj model množičnega financiranja do sedaj še ni bil izveden za sanacijo javne stavbe.