ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Mestna občina Celje in Energetika Celje sta podpisali koncesijsko pogodbo za energetsko sanacijo osmih javnih objektov. Zavod KSSENA je aktivno sodeloval pri pripravi dokumentacije in veseli smo, da smo lahko del te velike zgodbe.

V mesecu maju je v Domu kulture Velenje potekala prireditev USTVARJAMO PRIHODNOST, kjer so dijaki Elektro in računalniške šole Velenje predstavili svoje najvišje dosežke v raziskovalni dejavnosti, tekmovanjih na strokovnih področjih in splošnih predmetih.

Dijaki 3. TM razreda so pod vodstvom mentorja gospoda Cveta Fendreta na tradicionalni prireditvi med drugim predstavili tudi mednarodni projekt THE4BEES v katerem so sodelovali v zadnjih dveh šolskih letih. Več kot 200 dijakov ERŠ-a so seznanili z namenom mednarodnega projekta, načinom dela, postopki ter rezultati dela; tako so dijaki ERŠ-a izvedeli poučne zanimivosti o učinkoviti rabe energije, stopnji radona in ogljikovega dioksida na Šolskem centru Velenje ter sami izvedbi dela na projektu.

Osrednja tematika projekta THE4BEES je vplivanje na vedenjske vzorce uporabnikov na podlagi merljivih podatkov o načinu njihove lastne uporabe stavb ter adaptacija zakonodaje na področju energetske učinkovitosti v šolah. Energetska agencija KSSENA je v projektu prevzela nalogo strokovnega tehničnega partnerja pri izvedbi nacionalnega pilota, ki se primarno izvaja v stavbah Šolskega centra Velenje, v razširjenih pilotnih aktivnostih pa prav tako sodelujejo dijaki partnerskih srednjih šol Ravne na Koroškem ter Šolskega centra Celje. Pilotni projekt zajema vzpostavitev sistema merilnih enot, s katerimi se zajema podatke o mikroklimi ter kakovosti zraka v prostorih stavb v kontekstu optimizacije rabe energije ob upoštevanju obstoječih zdravstvenih in varnostnih standardov. Za ta namen posebej razvito senzorsko omrežje poleg osnovnih parametrov mikroklime kot so temperature in vlaga, prav tako meri stopnje ogljikovega dioksida (CO2), formaldehida (H2CO) in radona (Rn) v notranjih prostorih.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani ...

Partnerji projekta THE4BEES (Transholistic Ecosystem 4 Better Energy Efficiency through Social innovation) so se zbrali v Stuttgartu, kjer je potekal 5. projektni sestanek. Izvedli so pregled nad opravljenimi aktivnostmi in doseženimi rezultati, s fokusom na napredku osmih pilotov, ki se izvajajo v šestih različnih državah.

Aktivni smo bili tudi v Rimu, kjer je potekala konferenca MADE IN MED, na kateri so bili predstavljeni rezultati vsaj 90 projektov sofinanciranih s strani programa Interreg Mediteran. Cilj konference je bil prikazati vpliv projektov kot tudi prihodnost programa v naslednjih letih.