ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Energetska agencija KSSENA sodeluje pri projektu KeepWarm financiranem s strani programa Horizon 2020. Glavni cilj projekta je zmanjševanje negativnih vplivov proizvodnje energije za ogrevanje in hlajenje preko sistemov daljinskega ogrevanja, in sicer s povečanjem njihove učinkovitosti ter s spodbujanjem uporabe obnovljivih energentov. Eden izmed korakov k doseganju zastavljenih ciljev je tudi izobraževanje za lastnike (občine) in upravljavce daljinskih sistemov, zato skupaj s Centrom za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Štefan, ki prav tako sodeluje pri projektu,  pripravljamo delavnico z naslovom:  Trajnosti razvoj sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja.

Izobraževanje bo potekalo v sredo 6. 3. 2019  v Vili Bianci Velenju.

Program dogodka

Dogodek je brezplačen. Število udeležencev je omejeno, zato je prijava na dogodek obvezna. Prijave zbiramo do petka, 1. 3. 2019.

Spletna prijava: https://goo.gl/forms/IAdozGGGDQnD5TBC2