ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

V tem tednu smo bili v mestu Pazardzhik v Bolgariji, kjer je potekal kick-off sestanek projekta My Virtual Town, sofinanciranega v okviru programa Erasmus+. Fokus projekta bo na izobraževanju ter spodbujanju dijakov v aktivno vključevanje na različna ekonomska, okoljska ter družbena področja znotraj lokalnih skupnosti. Na ta način bodo dijaki seznanjeni z vsakdanjimi ovirami s katerimi se srečujejo lokalne skupnosti ter motivirani k iskanju rešitev na modelu virtualnega mesta.

S projektom My Virtual Town KSSENA prvič do sedaj sodeluje na programu Erasmus+, kot partnerja iz Slovenije pa nastopata še Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje ter Šolski center Velenje.