ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

KSSENA se v okviru projekta eCentral že pripravlja na začetek crowdfunding kampanje, namenjene zbiranju sredstev za energetsko sanacijo Ljudske univerze Velenje. Velenje bo tako predstavljalo pilotno regijo, v kateri se bo testirala inovativna shema financiranja, saj model množičnega financiranja do sedaj še ni bil izveden za sanacijo javne stavbe.